|
UU傑

UU傑

中選解答 121|Good 619

自我介紹

一聽到UU傑來解答我就濕了 那是因為我流汗了 我濕故我在 那乃是因為我流汗 ------法國哲學家笛卡兒

各話題的等級

(追蹤的話題 12)
 • 舞蹈
  Lv.2|中選 21 (中選率 27%)
 • 街舞
  Lv.2|中選 15 (中選率 27%)
 • 英文
  Lv.2|中選 6 (中選率 30%)
 • 校園生活
  Lv.2|中選 5 (中選率 27%)
 • 地理
  Lv.2|中選 11 (中選率 73%)
 • 音樂
  Lv.1|中選 3 (中選率 18%)
 • 電影
  Lv.1|中選 2 (中選率 18%)
 • 男人談話
  Lv.1|中選 3 (中選率 27%)
 • 戀愛
  Lv.1|中選 1 (中選率 12%)
 • 台南
  Lv.1|中選 1 (中選率 16%)
 • Hip-hop
  Lv.1
 • 購物
  Lv.1
 • @tagName
  Lv.@level|中選 @selectedAnswerCnt (中選率 @selectedAnswerRate%)